Altay Dekor, Çatalca Bina Yıkım: Binaların ve yapıların çeşitli nedenlerle yıkılması gerekir. Binalar ve diğer yapılar için yıkım yöntemleri ve süreçleri vardır.

Bir binanın veya yapının bir ömrü olduğunu bilmekteyiz. Bina, 80-100 yıl gibi bir yaşam süresi düşünülerek tasarlanmıştır. Bir binanın yıkılması için daha fazla neden olabilir. Eski yapılar yenileriyle değiştirilmelidir. Yapı sağlamlığını kaybeder veya herhangi bir yapısal hasar görmüş olabilir. Binanın bu tasarım ömrü sona erdiğinde yapı, yaşam olanı olmak ve komşu binalar için güvenli değildir. Bazı durumlarda büyük yapılar inşa etmek için küçük yapılar yıkılır.

Çatalca Bina Yıkım Ekibi

Çatalca Bina Yıkım Ekibi, bir binanın önceden planlanmış veya kontrollü yöntemlerle sökülmesi sürecini yöneten görevli kişilerdir. Yöntemler, yıkılan binanın türüne göre değişir .

Yıkım, muhtemelen inşaat işinin en ilginç kısımlarından biridir. Daha fazla yapı inşa ettikçe, ya güvenlik nedeniyle ya da daha yeni binalara yer açmak için eskileri yıkmamız gereken bir nokta geliyor. Altay Dekor, bina yıkım ekipleriyle (özellikle kentsel dönüşüm yapılan yapılarda) size profesyonel çözümler üretmektedir.

Çatalca bina yıkım ekibimiz kimlerden oluşur?

Çatalca bina yıkım ekibimizde şirket yöneticileri, planlama uzmanları, iş güvenliği uzmanı, işçiler, şantiye şefleri, mühendisler, mimarlar, operatörler ve diğer teknik ekip bulunmaktadır. Yıkım için kullanılan araçlar bina yıkım ekibinin hizmetindedir.

Bina Yıkım: Parçalama veya yerinden etme anlamına gelir. Binanın yıkımı, bir yapının hizmet ömrü bittikten sonra önceden planlanmış ve kontrollü yöntemlerle sökülmesi veya tahrip edilmesi sürecidir.
Patlama: Bir binanın yıkımında patlayıcı kullanıldığında, patlama olarak adlandırılır.

Çatalca Bölgesi Yıkım Yaptığımız Yapı Türleri

 • Karkas İskeletli Yapılar
 • Ahşap İskeletli Yapılar
 • Betonarme İskeletli Yapılar
 • Çelik İskeletli Yapılar
 • Prefabrike Yapılar

Altay Dekor & İnşaat size farklı projelerde bina yıkım şirketi hizmetleri sunmaktadır.

 • Çatalca Bina yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Apartman yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Fabrika yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Hastane yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Okul yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Site yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Kentsel dönüşüm yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Otel yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca Depo yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca İş merkezi, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması
 • Çatalca İş hanı yıkım, kırım, söküm, moloz ve hafriyat taşıması

Çatalca Bina Yıkım Süreci

Çatalca bölgesinde bina yapılarının yıkılması sürecinde farklı adımlar atılır:

 1. Etüt
 2. Tehlikeli malzemelerin kaldırılması
 3. Planın hazırlanması
 4. Güvenlik önlemleri

Yıkım için Binaların Etüdü

Etüt, yapının ve çevresinin farklı parametrelerinin incelenmesi anlamına gelir. Esas olarak yürütülen iki tür anket vardır. Onlar

 1. Bina etüdü
 2. Yapısal ölçme

1. Bina Yıkım Etüdü

Yıkım amaçlı binaların etüdünde aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Kullanılan inşaat malzemesi türleri
 • Yıkım öncesi ve şimdiki bina kullanımı.
 • Atık su, tehlikeli maddeler, zehirli kimyasallardan, yanıcı veya patlayıcı ve radyoaktif maddelerden kaynaklanan maddeler vb. varlığı.
 • Drenaj koşulları ve su kirliliği, su baskını ve erozyonla ilgili olası sorunlar.
 • Ortak merdivenler, bölme duvarları dahil bitişik bina ile ortak tesisler.
 • Bitişik yaya ve araç trafik koşulları
 • Mahallenin gürültü, toz, titreşim ve trafik etkisine duyarlılığı.

2. Bina Yapısal Etüt

Yapısal incelemede, yıkıma aşağıdaki süreç dahildir:

 • İnşaat yöntemi
 • Bodrumların, yer altı tanklarının veya yer altı depolarının yapısal sistemi ve yapısal koşulları.
 • Tasarımda kullanılan orijinal yapısal sistem.
 • Binanın durumu.

Tehlikeli Maddelerin Kaldırılması

Yıkım alanı araştırmasında asbest mineralleri, petrol kirliliği ve radyoaktif metaller gibi tehlikeli maddeler bulunursa, yapının yıkılmasından önce sahadan tehlikeli maddelerin çıkarılması için uzman personel çağrılır.

Yapılar İçin Bina Yıkım Planının Hazırlanması

İlgili farklı süreci gösteren ayrıntılı bir yıkım planı yapılır ve bunlar bina yıkım ekiplerimiz tarafından organize edilir:

 1. Çatalca bölgesinde yıkılacak binanın konumu.
 2. Yıkılacak binadan bitişik binalarına, caddelerine, yapılarına ve önemli şehir mobilyalarına olan mesafeler.
 3. Binanın yapısal destek sistemleri.
 4. Binanın yıkım prosedürünü gösteren bir plan; yapısal parçaların ayrıntılı yıkımı dizisi; ve benimsenecek yıkım yöntemi.
 5. İstifler, kapalı yürüyüş yolları, yakalama platformları, yakalama fanları, iskele, koruyucu ekranlar ve güvenlik ağları dahil olmak üzere halkın korunmasına yönelik tüm ihtiyati tedbirleri gösteren bir plan.
 6. Yıkılmış bina enkazını işleme yöntemi.
 7. Tam yıkım süreci için gereken süre vb.

Bina Yapılarının Yıkılması Sırasında Alınacak Güvenlik Önlemleri

Bina yıkım ekiplerimiz tesis ve ekipman operatörleri de dahil olmak üzere tüm işçiler, şantiye şefleri ve mühendisler, olası tehlikeler ve yıkım süreci hakkında bilgilendirilir.

Yanıcı olan tüm mallar, ilgili işte kullanılmadıkça sahadan çıkarılır. Odun, kereste, yakıt vb. tüm yanıcı malzemeler uygun depolama tesislerinde depolanır. Yangın güvenlik cihazları ve tüpleri, süreç tamamlanıncaya kadar yıkım sahasına yerleştirilir.

Yapının yıkılması nedeniyle işçiler birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar toza maruz kalma, ısı stresi ve havalandırma, gürültüye maruz kalma, tıbbi ve ilk yardım ihtiyaçları, sanitasyon ve meslek hastalıkları. Bu sorunların üstesinden gelmek için uygun önlemler alınır.

Binalar ve Diğer Yapılar İçin Yıkım Yöntemleri

Binalar ve yapılar için kullanılan iki tür yıkım yöntemi vardır

 1. Patlayıcı olmayan yıkım
 2. Patlayıcı yıkım.

1. Patlayıcı Olmayan Yıkım Yöntemi

Bazı ekipmanlar ile yapılan bir yapının patlayıcı kullanılmadan yıkılması demektir. Yıkım faaliyeti için kullanılan farklı ekipmanlar

a) Kızak çekici

Küçük duvar veya tek sütunun yıkılması için kullanılan küçük bir el çekicidir.

b) Ekskavatörler ve Buldozerler

Bunlar küçük boyutlu binaları yıkmak için kullanılan büyük makinelerdir. Toprağın kazılması veya molozların kamyonlara vb. taşınması için kullanılırlar.

c) Bina Yıkım Topları

Yüksekliği (6-7 kat) kadar olan bina, kazı makineleri veya buldozerler yardımı ile yıkılamaz. Bu gibi durumlarda yıkım faaliyetini gerçekleştirmek için yıkım bilyeli vinç kullanılır. Yıkım topu çatlağı, çelik bir halattan sarkan büyük bir çelik bilye ile çatlak tutturulmuştur.

Çelik bilye çekilir ve binaya doğru bırakılır. Kuvvetli çelik top binaya çarpar ve binanın bir kısmı yıkılır. Çelik bilyenin yörüngesi yapıya çarptıktan sonra kontrol edilemeyeceği için bu yöntem önerilmez.

d) Yüksek Erişimli Ekskavatörler

Patlama ile yıkımın mümkün olmadığı yüksek binaların yıkımında High Reach Ekskavatör makineleri kullanılmaktadır. 300 mt yüksekliğe kadar olan bina bu tür makinelerle yıkılabilir.

Yüksek erişimli ekskavatörler, aşağıdaki gibi bazı ataşmanlar yaparak farklı kullanım için kullanılabilir:

Kesme makaslı ekskavatörler
Hidrolik kırıcılar

2. Bina Yapıları için Patlayıcı Yıkım Yöntemi

Patlama, bir binanın patlayıcılarla yıkılması sürecidir. Binanın destekleri kaldırılırsa yapı çöker.

Patlama tekniği kullanılarak yapıların kolon ve kiriş gibi ana destekleri patlayıcılarla sabitlenir. Bu patlayıcılar patladığında sütun ve yapı da çöker.

Yapının nasıl düştüğüne bağlı olarak, iki tür patlama vardır:

a) Yana düşmek

Bu tür bir patlamada bina bir ağaç gibi yana doğru düşecek şekilde yapılır. Bu, yaygın olarak kullanılan iç patlama türüdür. Binanın yanında boş alan olduğunda, bu tür bir yıkım öngörülür.

Binanın sol tarafında boş alan varsa, patlayıcılar binanın alt katında sol taraftaki kolonlara yerleştirilir. Patlayıcılar patladıkça, sütunlar patladıkça bina sol tarafa doğru düşme eğilimi gösteriyor. Binanın düşme yönünü kontrol etmek için binaya çelik kablolar bağlanır.

b) Kendi ayak izine düşmek

Bina çevresinde boş alanlar bulunmadığında ve bina çevresindeki yapı korunacaktır. Bu tür yıkımda patlayıcılar binanın orta kısmının altındaki kata yerleştirilir.

Bu patlayıcılar, patlamanın binayı bir anda yıkması gerektiğinden ağır olacaktır. Bir parça patlarsa ve ardından bir başkası gelirse bina patlatılan birinci kısma doğru düşer. Yani bu tür yıkımlarda dünyada sadece az şirket deneyimli.

Patlamalarla birlikte binanın üst kısmı yıkılır ve alt yapıya düşer. Ağır yük ve kuvvet nedeniyle binanın alt kısmı da kendi ayak izi üzerine çökerek düşer.

Yıkıcılar önceden planlanmış ve kontrollü yöntemler kullanarak binaları ve diğer yapıları tamamen veya kısmen sökerler. Çalışmaları genellikle yük taşıyıcı elemanların yapısal yıkımını, iç armatürlerin ve bağlantı elemanlarının, hizmetlerin ve yük taşımayan elemanların sıyrılmasıyla birleştirir.

Yıkım işi hem insanlar hem de mülkler için riskleri dikkate almalıdır:

Yıkım işi, çalışanları ve halkı yaralanma veya ölüme neden olabilecek önemli risklere maruz bırakabilir. Bu riskler, işin zemin seviyesinde veya yüksekte yapıldığından bağımsız olarak mevcuttur. Çalışma zemin seviyesinin üzerinde gerçekleştiriliyorsa, düşme önleyici ekipman gereklidir.
Yıkımcılar sadece yıkılacak yapının durumunu değil, aynı zamanda yapının bitişik binalara ve yıkım işinin olumsuz etkileyebileceği diğer varlıklara yakınlığını ve bu bitişik yapı ve varlıkların durumunu da dikkate almalıdır.

Çatalca Bina Yıkım Fiyatları

Yıkım işini üstlenmek için en uygun teklifler hazırlamaktayız. Fiyat teklifi için değişken faktörler bulunmaktadır.

 1. Önerilen yıkım işleri ve süreçleri hakkında mühendislere danışmak
 2. Çatalca için şantiyeye özgü yıkım çalışma planları geliştirmek
 3. Çatalca Belediyesi yıkım izinleri için başvurusu
 4. Yıkım hizmetlerinin sağlanması için sözleşmeler hazırlamak ve yönetmek
 5. Saha ve işle ilgili tehlikelerin belirlenmesi ve risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi (tehlikeli malzemelerin tanımlanması dahil)
 6. Sahaya özgü bir Güvenli Çalışma Yöntemi Beyanı geliştirme
 7. Düşme önleyici ekipmanların düzenlenmesi
 8. Bir asbest risk kaydı oluşturmak ve yönetmek (ticari binalar ve yapılar için)
 9. Destek gerektirebilecek askıya alınmış unsurların belirlenmesi (mühendislere danışarak)
 10. Bir binanın veya yapının malzemelerin ve bileşen parçalarının sökülmesi veya yıkılması ve kaldırılması dahil olmak üzere manuel yıkımın üstlenilmesi
 11. Küçük bina ve yapıların armatür ve bağlantı parçalarının, çatıların, makasların, tavanların, dış ve iç duvarların, zeminlerin ve zemin destek sistemlerinin çıkarılması ve yeniden kullanım ve geri dönüşüm için malzemelerin ayrılması
 12. Saha ve müşteri gereksinimlerine uygun olarak atık nakliyesini, bertarafını ve düzenli depolama veya geri dönüşüm depolarına transferini düzenlemek
 13. Beş kata kadar binaların iç donanımlarının ve yük taşımayan elemanlarının yıkımını ve sıyırmasını planlamak.